Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Cases

Et udvalg af opgaver vi har arbejdet på

Strategi for Turn-Key Service solution

Simuleringerne viste sig at holde og gav kunden en konkurrencemæssig fordel som levede op til målene.
Læs mere

Simulering af organisation ved stor projektportefølje

Simuleringen gav organisationen meget læring på kort tid og som normalt ville tage år at fremtvinge.
Læs mere

It-strategi med handlingsplan for realisering

Foreningen ønskede ekstern bistand ved udarbejdelse af en ny it-strategi.

Læs mere

Finansielle branche: CEO - transformationsskifte

Klarhed og indsigt om CEO-rollen, samt indsigt og viden om de krav der følger med.

Læs mere

Fusion, Strategi og Organisationsudvikling

Fusion af 4 teleselskaber til et og strategi- og organisationsudvikling af dem efterfølgende. Implementering af strategi og værdier.
Læs mere

Fra specialkonsulent til teamleder

Struktureret indblik i muligheder og begrænsninger ift. konsulenternes ledelsesfunktion. Klarhed omkring grænse og sammenhæng mellem faglig ledelse og personaleledelse.
Læs mere

Implementering af teamorganisation

Implementering af teamorganisation, klarhed om opgave- og rollefordeling, bedre udnyttelse af kompetencer og ressourcer, fælles holdning til mission, mål og værdigrundlag.
Læs mere

Organisationsudvikling af R&D virksomhed

Organisationsudvikling af større R&D virksomhed for at skabe en hel ny ledelsesstruktur og et fundament for fremtiden
Læs mere

Projektlederuddannelse

I alt 10 uddannelsesforløb gennem 7 år med gennemsnitlig tilfredsheds score på 4,8 (5 punkts skala)
Læs mere

Projektorientering af ordre-producerende virksomhed

Strategi og organisationsudvikling for at forøge effektiviteten genne projektorientering.
Læs mere

Implementering af kvalitetsstyring/ISO 9001-certificering

Opbygning af kvalitetsstyringssystem, som efterfølgende blev certificeret efter ISO 9001. Uddannelse af ledelse, interne auditorer og medarbejdere i kvalitetsbevidsthed og-teknikker.
Læs mere

Hjælp til selvhjælp – formidling af digital trafikinformation

Gennem kaskademodel kan flere introduceres til internet- og mobile løsninger (besparelse på kundeservice)
Læs mere

Udvikling af generisk projektmodel

Projektmodel og værktøjer der kan benyttes i et  internationalt træningsprogram og sikre fælles projektsprog og metoder. Opgaven er løst under fortroligheds aftale.
Læs mere

Implementering af Lean

Opstilling og gennemførelse af udviklingsplaner . Udvikling af ledergruppen. Uddannelse af 18 Lean-agenter. Gennemførelse af forbedringsprojekter. Udvikling af en forbedringskultur.
Læs mere

Revitalisering af Lean

Ledergruppen tog ejerskab til Lean, der blev uddannet et hold interne Lean-agenter og medarbejderne fik i takt med forbedringerne en forståelse for, hvordan Lean kan gavne deres hverdag.
Læs mere

Implementering af Lean i administration og service

På kort sigt lykkedes det at reducere sagsbehandlingstiderne med 80-90%, på længere sigt blev der skabt forståelse for, hvad der skaber kundeværdi, og  der blev tilført viden om procesoptimering.
Læs mere

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02